CONFERENCE ORGANIZING COMMITTEE

HONORARY CHAIR
Ukraine Mykhaylo Ilchenko Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine
ORGCOM CHAIR
Ukraine Nikolay Cherpak O.Ya. Usikov Institute for Radiophysics and Electronics National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
CO-CHAIR
Ukraine Larysa Globa Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine
TECHNICAL PROGRAM COMMITTEE (TPC) CHAIR
Ukraine Mykhaylo Andriychuk Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
TPC CO-CHAIR
Ukraine Leonid Uryvskyi Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine
PUBLICATION CHAIR
Ukraine Mariya S. Antyufeyeva V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
FINANCIAL CHAIR
Ukraine Iryna Ivasenko Karpenko Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
FINANCIAL CO-CHAIR
Ukraine Ulia Dulia Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine

 

Organizing committee members


 

Strelkovska I.V. – Dr. Sc., Prof., SUITC, Odessa, Ukraine.
Klymash M.M. – Dr. Sc., Prof., Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine. Kravchuk S.O. – Dr. Sc., Prof., Igor Sikorsky KPI, Kyiv, Ukraine.
Lemeshko O.V. – Dr. Sc., Prof., KNURE, Kharkiv, Ukraine.
Krizhanovskyy V.G. – Dr. Sc., Prof., Donetsk NU, Vinnytsya, Ukraine.
Pavlikov V.V. – Dr.Sc., Senior Scientist, NAU “KHAI”, Kharkiv, Ukraine.
Lepikh Yа.I. – Dr.Sc., Prof., Mechnikov ONU, Odessa, Ukraine.
Melnyk I.V. – Dr. Sc., Prof., Igor Sikorsky KPI, Kyiv, Ukraine.